زنبورهای ریزعسل حق نفس کشیدن ندارند!

اگر شما هم در نوار جنوبی کشور مثل استان های جنوب خوزستان،هرمزگان،کرمان،فارس،بوشهر،سیستان و بلوچستان و قسمت هایی از استان های کرمانشاه و ایلام برای سفر کاری یا تفریحی رفته باشید یا اصلا ساکن این مناطق  باشید زنبورهای عسل بومی این مناطق رو خواهید دید…

ادامه را بخوانید “زنبورهای ریزعسل حق نفس کشیدن ندارند!”

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.