سخن مدیر:
زنبورهای ریزعسل حق نفس کشیدن ندارند!

زنبورهای ریزعسل حق نفس کشیدن ندارند!

24 جولای 20

زنبورهای ریز عسل یا زنبورهای آپیس فلورا گونه ایی از خانواده زنبورهای عسل هستند که دو نسل در دنیا زیست دارند که یک نسل از این گونه در جنوب ایران ساکن می باشد و عسل این گونه به صورت بی رویه و غیر اصولی برداشت شده و به قیمت های کاذبی بفروش میرسد که این امر موجب از بین رفتن این زنبور فوق سودمند برای گردافشانی طبیعت جنوب کشور شود .

نوشته‌های ویژه